Anneke Moerenhout

Op 2 september j.l. ontvingen wij een mail van incassobureau NL Legal betreffende het gebruik van foto’s van fotograaf Anneke Moerenhout in 2015. Het bestuur heeft gereageerd met een negatief besluit. Wij vinden de eis onterecht en daarnaast het geëiste bedrag exorbitant hoog.

 

In 2015 hebben wij, als loopgroep, het bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald in estafettevorm.

Daarbij werden onderweg veel oorlogsmonumenten bezocht en werd er een kaarsje aangestoken. Vooraf is een routeboek gemaakt met foto’s van diverse monumentjes met een beschrijving erbij, voor intern gebruik.

Te goeder trouw zijn deze foto’s gehaald van een site die voorstaat gratis kennis te delen over de tweede wereldoorlog.

De eerdergenoemde fotograaf was bij deze nauw betrokken. De relatie tussen deze twee is beëindigd en nu eist de fotograaf auteursrechten van de gebruikte foto’s.

Wij, loopgroep EemsmondRunners, zijn niet de enige gedupeerden. Er blijken in het land meerdere organisaties (van oud-strijders, veteranen, oorlogsslachtoffers) een claim te hebben ontvangen.

 

Het eerdergenoemde incassobureau komt echter niet heel bonafide over, net zoals de motivatie van het auteursrecht.

Na juridisch advies te hebben ingewonnen hebben wij besloten om niet te gaan betalen.

Wel wordt er binnenkort een landelijk artikel gepubliceerd om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Het is namelijk een veel breder gebeuren dan alleen onze foto’s.