Verslag ALV 30 juni 2017

Kort verslag van de korte Algemene Ledenvergadering van
De Vereniging Loopgroep EemsmondRunners.
Gehouden op 30 juni 2017 in de kantine van SV De Heracliden.
 
Er waren 21 leden aanwezig. De lijst is in te zien bij de secretaris.
 
Karina opent de vergadering en heet allen welkom.
Het enige agendapunt is Kleding.
 
Via een powerpoint wordt de gang van zaken tot dusver uitgelegd.
(ppt toevoegen)
 
Na de pauze wordt er gestemd of een ieder akkoord kan gaan met de aanschaf zoals in de ppt wordt voorgesteld.
Alle aanwezige leden gaan akkoord!!
(Onder voorbehoud dat de sponsoren akkoord gaan met de plaatsing van de logo’s op de kleding.
Er is nog geen gelegenheid geweest om dat te laten zien.)
 
 
Opmerking van Bert: is deze vergadering gemachtigd om dit besluit te nemen?
Antwoord: de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering is twee weken van te voren aangekondigd, zoals is voorgeschreven in de Statuten. Een absolute meerderheid is niet vereist.
Vraag van Bert: hoe gaat het met leden-aanwas en nieuwe kleding?
Antwoord: de starters van dit jaar krijgen kleding in bruikleen voor de Eemsmondloop 2017. Besluiten zij te blijven dan kunnen ze de kleding kopen. Zo niet, dan vervalt de kleding aan de Vereniging en kunnen het volgende jaar andere starters er gebruik van maken. Mocht er nieuwe kleding besteld moeten worden kunnen we weer acties op touw zetten om toch dezelfde voorwaarden aan te houden.
 
 
Voorstel is om kledingsetjes te halen bij Runnersworld en een pasdag(en) te houden bij Ellen en René.
 
Gerben vraagt wie er belang heeft bij een trainingsprogramma bij Studio Balans van Jan Wijsbeek (een van onze hoofdsponsoren)? Er is plaats voor ongeveer 20 personen. Er gaat een lijst rond.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Karina de vergadering!
 
 
PS: op 10-7-17 is de opbrengst van de collecte bekend gemaakt.
De Vereniging krijgt € 459,48 overgemaakt van het Oranjefonds. Zijnde de helft van de opbrengst . In het financiele plaatje van de powerpoint kan dit worden ingevuld. De bijdrage van de Vereniging wordt dan kleiner.

Reacties

afbeelding van Bert

Bert

Tja, je kunt niet altijd kort door de bocht gaan. Soms, heel soms, ben ik genuanceerd. Ik heb dan ook niet de vraag gesteld of de vergadering gemachtigd was om dit besluit te nemen - dat was helemaal niet nodig, die vraag kon ik zelf beantwoorden (zoals iedereen dat kon die de statuten kende, of die de moeite wilde nemen ze erop na te slaan).
Ik heb er enkel op gewezen welke argumenten er wellicht zouden worden aangevoerd door mensen die na het nemen van het besluit eventueel alsnog bezwaren zouden willen uiten. Veel voorbehouden, maar toch. De ervaring heeft mij geleerd dat voor het onderbouwen van bezwaren geen statuten nodig zijn. Er is altijd ook wel iets anders te vinden (het verhaal van de stok en de hond, je kent dat) en het leek mij goed daar vast even over nagedacht te hebben - uit voorzorg, voor het geval dat, je weet maar nooit, en zo.
Enne... kan ik al passen?